SEO Analiza

Kako bismo saznali koje sve promene je neophodno preuzeti na sajtu zarad boljeg rangiranja u rezultatima pretrage, neophodno je prethodno uraditi analizu. Rezultati SEO analize pokazuju trenutno stanje sajta (u tehničkom, strukturalnom, dizajnerskom i funkcionalnom smislu) kao i trenutno stanje rezultata pretrage i konkurencije.

Analiza i kreiranje strategije

SEO analiza se deli na internu i eksternu.
Interna analiza se odnosi na analiziranje samog sajta tokom kojeg se utvrđuje da li je sajt prilagođen standardima pretraživača, struktura u skladu sa sadržajem na sajtu, dizajn usklađen sa potrebama posetilaca, utisak korisnika (User eXperience) na zadovoljavajućem nivou i ostali činioci koji utiču na funkcionalnost.
Eksterna analiza se odnosi na analiziranje rezultata pretrage, ključnih reči, meta naslova i opisa, konkurencije i ostali činioci koji utiču na dobro pozicioniranje u tom smislu.

seo-analiza-sajta

*prikazana je početna cena po satu jedne od navedenih podusluga

Na osnovu kompletne analize (interne i eksterne) utvrđuje se strategija optimizacije i implementacije, procenjuju vremenski rokovi i mogućnosti za što bolje rangiranje u rezultatima pretrage, kao i poboljšanje opšteg utiska sajta za potrebe posetilaca.

Cena usluge

Predstavljene cene usluga se odnose na sajtove manje i srednje veličine. Iz razloga što sajtovi sa obimnijim brojem stranica zahtevaju dugoročniju analizu, cene usluga u tom slučaju su sklone usklađivanju.

Forma za upit/porudžbinu

Ime i prezime: *

Naziv preduzeća:

Imejl: *

Broj telefona: *

Vebsajt/URL: *

Odaberite usluge *
 SEO Analiza (eksterna) SEO Analiza (interna)

Odaberite svrhu *

Poruka: *

*obavezno popuniti