Optimizacija sajta

SEO pptimizacija sajta za pretraživače je postupak kojim se poboljšava rejting vašeg sajta u rezultatima organske pretrage na pretraživačima kao što su Google, Yahoo, Bing i drugi. Pored samog rangiranja, cilj je i da se poveća poseta na sajtu, poboljša opšti utisak posetilaca, omoguće najpreciznije i najkorisnije informacije, kao i da se na efikasniji način pristupi ciljnoj grupi kojoj se nude usluge ili proizvodi.

SEO i organska pretraga

SEO (Search Engine Optimization) ili optimizacija sajta za pretraživače se odnosi na tehniku i proces prilagođavanja sajta prema standardima koje utvrđuju veb pretraživači. Kao rezultat takvog postupka veb pretraživači više vrednuju sajt i bolje ga rangiraju za relevantne ključne reči, termine ili fraze koji su u vezi sa sadržajem na sajtu. Na taj način se sajt bolje pozicionira u rezultatima pretrage i ističe u odnosu na ostale konkurentne sajtove.
Nasuprot plaćenim rezultatima pretrage (paid search results), optimizacija sajta omogućava da se sajt rangira što bolje prema takozvanoj organskoj pretrazi (organic search results). Odnos broja poseta preko rezultata organske pretrage i broja poseta preko rezultata plaćene pretrage nije lako definisati jer zavisi od mnogo faktora ali moglo bi se reći da je neki prosečni odnos u ovom trenutku 60% prema 40%, pod uslovom da se sajt rangira u prvih pet na prvoj stranici rezultata pretraživača.

SEO Analizaon-page-optimizacijaoff-page-optimizacija

*prikazana je početna cena po satu jedne od navedenih podusluga

Cena usluge

Cena usluge optimizacije se formira prema dobijenim informacijama iz SEO Analize koja se vrši na osnovu trenutnog stanja sajta, konkurencije i kretanja u okviru rezultata pretrage. Detalji analize pokazuju koje sve promene je neophodno preduzeti kako bi se postigli najbolji efekti. Konačna cena tako zavisi od podusluga za koje se opredelite.

Forma za upit/porudžbinu

Ime i prezime: *

Naziv preduzeća:

Imejl: *

Broj telefona: *

Vebsajt/URL: *

Odaberite usluge: *
 SEO Analiza On-page optimizacija Off-page optimizacija

Odaberite svrhu: *

Poruka: *

*obavezno popuniti