Uslovi korišćenja

Postavljanje komentara na blog postove

Svi komentari na sajtu se objavljuju tek nakon provere administratora. Provera je neophodna da bi se izbegla bilo kakva vrsta zloupotrebe, vređanja, podrivanja mržnje ili promocije proizvoda koji nisu u vezi za temom. Administrator zadržava pravo da ne objavi komentare koji ne zadovoljavaju osnovna pravila ponašanja i standarde na internetu, te u skladu sa tim nije dužan da obavesti korisnika o tome.

Autorska prava

Celokupan sadržaj na sajtu SeoTOP.rs pripada vlasniku sajta, osim ukoliko nije drugačije navedeno, i zaštićen je Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Licencom.
Umnožavanje, distribuiranje i preuzimanje sadržaja je dozvoljeno pod uslovom da se ispoštuju sledeći uslovi:

- Obavezno je navesti ime autora teksta i izvor sa linkom ka sajtu sa kojeg je sadržaj preuzet.
- Izmenjeni sadržaj je dozvoljeno distribuirati isključivo uz konsultacije i dozvolu autora originalnog sadržaja.

Odgovornost

SeoTOP.rs ne snosi nikakvu odgovornost za validnost informacija na sajtu koje su u vlasništvu trećih lica.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.